Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVÝ DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou bude především DOMOV. Bude místem, kde má klient jistotu, že všechno, co zvládne, bude moci i nadále dělat sám – a co nezvládne, s tím mu zaměstnanci Domova pomohou. Bude místem, kde funguje společné setkávání a kde se respektuje právo na soukromí. Bude budovou, která je postavena s ohledem na potřeby klientů i zaměstnanců. Bude umístěn ve městě, které je snadno dostupné veřejnou dopravou i automobilem. V Lomnici nad Popelkou je nejen hezky, ale i zdravo, vždyť je to bývalé lázeňské město. Domov se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou nebude jen Domov, bude to DOMOV DOMA – tak se bude jmenovat. A aby byl skutečným DOMOVEM DOMA pro každého svého obyvatele, bude největším každodenním úkolem všech, kteří v něm budou pracovat.

 

      Budeme tady od toho.
                  Budeme tady pro vás.

PROFESIONÁLNĚ ODBORNĚ VLÍDNĚ

Nový domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. Pokud se mají cítit bezpečně a pohodlně, musí o ně pečovat odborně vzdělaný personál pod zkušeným vedením a v prostředí, které je uzpůsobeno problematice této nemoci.

Lomnický Domov je od počátku projektován přesně pro cílovou skupinu.

Brzy se budete moci přijet podívat a seznámit se s atmosférou, prostředím i vybavením

NOVÝ DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

PROFESIONÁLNĚ ODBORNĚ VLÍDNĚ

 

Osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí mají své specifické potřeby. Pokud se mají cítit bezpečně a pohodlně, musí o ně pečovat odborně vzdělaný personál pod zkušeným vedením a v prostředí, které je uzpůsobeno problematice této nemoci.

Spolupracujeme:

 

ARBODEVIVO

Uvědomujeme si svou zodpovědnost za region, kde působíme. Naši zaměstnanci jsou kompetentní k péči o lidi žijící s Alzheimerovou chorobou, průběžně se v ní vzdělávají a disponují praktickými zkušenostmi. Protože ústav Arbo de Vivo provozuje pro zdejší region odborné sociální poradenství zaměřené na stejnou cílovou skupinu jako naše pobytová služba, poskytujeme si odborné znalosti a zkušenosti, navzájem se při působení v území doplňujeme, společně koordinujeme vzájemné aktivity a podílíme se na společných projektech.

česká alzheimerovská společnost

Naše vedení se věnuje sociálním službám pro lidi s Alzheimerovou chorobou již od roku 2003 a na řadě projektů úzce spolupracovalo s Českou alzheimerovskou společností. Jsme rádi, že můžeme využít historii společných projektů a léta osvědčené spolupráce k tomu, abychom udrželi krok s moderními trendy v České republice i v zahraničí a aby naše služba mohla být označována za příklad dobré praxe.
Při nastavování procesů péče v našem zařízení využíváme odborné zázemí České alzheimerovské společnosti.

Domovdoma logo

DOMOV DOMA  Lomnice nad Popelkou
Za Školou 1533,
512 51 Lomnice nad Popelkou

Provozovatel:
ALCH Lomnice, SE
Husova 4, 513 01 Semily
 +420  481 622 580
ID datové schránky: 3z2qjxs

Rychlý kontakt

+420 487 832 555
+420 725 677 085
  kancelar.lomnice@domovdoma.cz