Nástroje pro usnadnění přístupu

Služby

Postup přijetí

 Zájemci o přijetí do služby mohou stáhnout či vytisknout formulář žádosti ZDE. Vytištěný formulář je k dispozici rovněž na recepci Domova a v podatelně Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

Vyplněný formulář, včetně příloh, zašlete poštou na adresu DOMOV DOMA, Za Školou 1533, 512 51 Lomnice nad Popelkou nebo jej v pracovních dnech od 8 do 15 hodin osobně doručte na recepci Domova.

Jak probíhá proces přijetí do Domova

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vyplňte formulář s žádostí o přijetí do péče, který najdete  ZDE
a přiložte k němu
vyjádření lékaře. Následně se s Vámi spojíme a domluvíme se na dalších krocích.

Seznamte se s námi

Po předchozí domluvě se můžete přijet podívat, jak to u nás vypadá a seznámit se s atmosférou, prostředím i vybavením DOMOVEM DOMA v Lomnici nad Popelkou. 

SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ


Po uvolnění vhodného místa Vás budeme kontaktovat a provedeme u Vás sociální šetření. Bude-li vše v pořádku, připravíme společně Vaše přijetí do
 DOMOVA DOMA.

Podpis smlouvy

K prostudování Vám poskytneme návrh smlouvy, která bude uzavírána v den přijetí klienta se sociální pracovnicí. 

Ceník

Ceny  odpovídají vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. V současné době je maximální úhrada ve vyhlášce stanovena na
305 Kč denně za ubytování a 255 Kč denně za celodenní stravu, takže maximální výše úhrady činí 17 035 Kč za měsíc.

Spolupracujeme:

 

ARBODEVIVO

Uvědomujeme si svou zodpovědnost za region, kde působíme. Naši zaměstnanci jsou kompetentní k péči o lidi žijící s Alzheimerovou chorobou, průběžně se v ní vzdělávají a disponují praktickými zkušenostmi. Protože ústav Arbo de Vivo provozuje pro zdejší region odborné sociální poradenství zaměřené na stejnou cílovou skupinu jako naše pobytová služba, poskytujeme si odborné znalosti a zkušenosti, navzájem se při působení v území doplňujeme, společně koordinujeme vzájemné aktivity a podílíme se na společných projektech.

česká alzheimerovská společnost

Naše vedení se věnuje sociálním službám pro lidi s Alzheimerovou chorobou již od roku 2003 a na řadě projektů úzce spolupracovalo s Českou alzheimerovskou společností. Jsme rádi, že můžeme využít historii společných projektů a léta osvědčené spolupráce k tomu, abychom udrželi krok s moderními trendy v České republice i v zahraničí a aby naše služba mohla být označována za příklad dobré praxe.
Při nastavování procesů péče v našem zařízení využíváme odborné zázemí České alzheimerovské společnosti.

Domovdoma logo

DOMOV DOMA  Lomnice nad Popelkou
Za Školou 1533,
512 51 Lomnice nad Popelkou

Provozovatel:
ALCH Lomnice, SE
Husova 4, 513 01 Semily
 +420  481 622 580
ID datové schránky: 3z2qjxs

Rychlý kontakt

+420 487 832 555
+420 725 677 085
  kancelar.lomnice@domovdoma.cz