Aktuality

ZAMĚSTNANCI JSOU ZÁKLAD

Specializovaná pobytová sociální služba jako je domov se zvláštním režimem představuje celý komplex činností, které je potřeba provádět ve vzájemné koordinaci. Budovu můžete postavit, zařízení nakoupit a předpisy napsat, ale na sociální a zdravotní péči a zajištění dalších souvisejících činností potřebujete lidi. Protože náš Domov nevzniká nahodile, ale s promyšlenou koncepcí, máme představu i o lidech, které chceme zaměstnávat – a naši vedoucí zaměstnanci s tím mají zkušenost.

Přáli bychom si, aby našim zaměstnancům nechybělo nadšení a aby jejich práce byla tím, co je baví a na co jsou hrdí. Budeme je k tomu motivovat odpovídajícím mzdovým ohodnocením a zaměstnaneckými benefity, ale také systémem interního i externího vzdělávání a supervizní podpory. Budeme je povzbuzovat k přinášení nápadů na inovace a zlepšení provozu, metodik a procesů, protože se nám to v minulosti hodně osvědčilo.

Na některé pozice hledáme skutečně zaměstnance s odpovídajícím odborným vzděláním a praxí v oboru, protože jde o zákonem regulované profese. V našem Domově jsou to pozice zdravotních sester a sociálního pracovníka. Očekáváme, že zdravotní sestry budou zodpovědné, empatické a schopné spolupracovat nejen navzájem, ale i s dalšími profesemi.

V Domově jsou rovněž pozice, na které hledáme výhradně zaměstnance s odborným vzděláním v příslušném oboru, i když nejde o zákonem regulované profese. Platí to pro pozice šéfkuchař/ka a kuchař/ka. Od šéfkuchaře očekáváme velkou prokazatelnou praxi, nápaditost, schopnost nastavit provoz a nadchnout ostatní kuchaře k vaření chutných pokrmů v čistém prostředí.

Největším pracovním týmem v Domově budou pracovníci v sociálních službách v přímé obslužné péči. Pracují ve dvanáctihodinových směnách v nepřetržitém provozu, takže cca polovinu dní v měsíci odpracují a polovinu dní mají volno, ale pracovní směny jsou rozděleny na konkrétní dny v průběhu celého měsíce. Pracovníci v sociálních službách jsou nejen největším týmem v Domově, ale mají také největší vliv na kvalitu poskytované sociální služby. Jsou v téměř nepřetržitém kontaktu s obyvateli Domova a pečují o jejich stravování, hygienu, mobilitu a pohodlí. Osvědčilo se nám tento tým skládat ze dvou skupin lidí: zkušených pracovníků s praxí a nováčků bez praxe, které si sami zaškolíme. Je to proto, že pobytová sociální služba je na menším městě vždy významným zaměstnavatelem. Když taková služba v území vzniká, odsála by zkušené zaměstnance sociálním službám v okolí a systém by se na nějakou dobu destabilizoval. Na úřadě práce nebo na nejrůznějších pozicích v obchodě, výrobě a službách přitom je na území města řada lidí, kteří touží po změně profese a mají potenciál stát se dobrými pracovníky v sociálních službách. Potřebují jen dostat šanci, zaškolení a odborné dovzdělání na našem pracovišti. O tyto lidi stojíme, chceme je najít a umožnit jim dělat to, co je bude bavit a z čeho budou mít užitek naši klienti. Chceme z nich vychovat dobré pracovníky v sociálních službách. Našim vedoucím zaměstnancům se to v minulosti podařilo u desítek takových nových zaměstnanců.

Dalšími pozicemi v Domově budou aktivizační pracovníci, kteří budou s klienty pracovat v oblasti podpory kognitivních schopností – paměti, orientace, komunikace a budou je doprovázet při volnočasových aktivitách. Aktivizační pracovníci by měli být kreativní, zruční, schopni zazpívat či něco namalovat – a v podpoře kognitivních schopností si je vyškolíme ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností.

Výčet pozic uzavírají servisní pozice – administrativní pracovníci, správce budovy, obsluha prádelny.

Na celou řadu z těch celkem přibližně 60 pracovních míst zaměstnance stále hledáme. Kontaktujte nás na e-mailu personalni@alchlomnice.cz!

ALCH Lomnice, SE
Husova 4, 513 01  Semily
ID datové schránky: 3z2qjxs

  +420 481 622 580
  +420 739 551 271
   info@alchlomnice.cz

Nejnovější příspěvky

CO NOVÉHO V DOMOVĚ DOMA?

CO NOVÉHO V DOMOVĚ DOMA?

S příchodem jara zabydlujeme venkovní prostory. V parčíku jsme instalovali lavičky a odpadkové koše. Zvolili jsme pevně osazené prvky, které se na zimu nebudou uklízet. Lavičky jsou spíše vyšší, aby se z nich seniorům pohodlně vstávalo. K zajištění...

DOMOV DOMA SPOLUPRACUJE S ÚSTAVEM ARBO DE VIVO

DOMOV DOMA SPOLUPRACUJE S ÚSTAVEM ARBO DE VIVO

Od roku 2021 působí v nedalekých Semilech zapsaný ústav Arbo de Vivo, který převzal osvědčené know-how z několika inovačních projektů a věnuje se odbornému sociálnímu poradenství pro lidi žijící s demencí a jejich rodinné příslušníky. Ústav Arbo de Vivo...